Algemeen alarmnummer
Ambulance
Antigifcentrum
BIN Harmonie
Brandweer
Brandwonden centrum
Cardstop
CAW Algemeen nummer
Childfocus België
Childfocus internationaal
Civiele bescherming
Defensie
Doc Stop
Doc Stop internationaal
Gaslek Vlaanderen Eandis 
Gaslek Vlaanderen Infrax 
0800 12382
1700
1204
0800 97097
102
0032 32250802
0032 22720900
1207
0032 78151570
101
105
106
0032 26499555
0800 32123
Hyperbaar centrum
Infolijn onderwijs 
Internationale inlichting 
Kindermishandeling
Kindertelefoon Awel
Morning after pil
Mutas (vroeger Eurocross)
Nationale inlichtingen 
Ouderenmishandeling Vlaanderen
Politie
Rode kruis 
Teleonthaal 
Zelfmoordlijn
Zelfmoordpreventie
112
100
0032 70245245
0800 123 12
100
0032 2686200
0032 70344344
0032 78150300
0032 24754411
116000
112
0800 33348
00800 21232123
0032 25182123
0800 65065
0800 60888